Life

A koji je vaš muzičko – ljubavni miks?

Čuli smo od jednog para. Stajali su na ulazu u luku Herceg Novi. Nije bilo nikoga oko njih. Kasni septembar. On je u ušima imao slušalice i stajao je. Ona je sedela i gledala ga. Bili su prijatelji 15 dugih godina. Sada su stajali sami, licem u lice. Uzeo je jedno slušalicu i dodao joj. Stavila je i čula Phil Collins – In the air tonight. Pogledali su se, nasmešili. On joj je uzeo lice u ruke i nežno je poljubio. Tako su od prijatelja postali ljubav.

Ako imate bilo kakvu posebnu pesmu ili muzički trenutak koji vezujete za vašu ljubav, želimo da podelite sa nama. Pa, koja je situacija?