Art kutak

Dolaze Franđi – Naša preporuka za istorijsku knjigu

Krstaški ratovi u očima Arapa. To je pravi naslov knjige. Kako se još na početku objašnjava, zapadni osvajači bili su nazivani Franđi. Tako je počela panika.

Stigla je informacija da Franđi dolaze. Istok se mora ujediniti da pobedi ovu vojsku. Knjiga je napisana kao roman bez davljenja podacima ali sa dovoljno podataka. Zaista proživljavate jednu celokupnu priču.

Takođe, ono što je vrlo bitno, pisac Amin Maluf teži da bude istinski istoričar, što znači objektivni posmatrač. U današnje doba lažnih vesti i laži generalno, to je krucijalno.