Life

Gradski heroji 

Jedna mlada dama ispala je heroina dana

Na ulici se nalazila devojka. U rukama je držala nešto. Jedina je izašla pred saobraćaj i zaustavila ga. Ostali drugari i drugarice gledali su je sa strane u čuđenju. Kada smo prišli bliže videli smo da u rukama drži malog ježa i da je zato izletela ispred kola, u pokušaju da zaustavi nesreću.

Praćena društvom otišla je u pravcu parka i položila ježa na travu.