Top read

Lepe reči – Boško Tokin, Terazije

Imamo puno toga da naučimo iz ovog romana: Terazije napisanog 1932. godine o Beogradu 20ih godina prošlog veka. A najviše imamo da naučimo kako se kod nas ništa ne menja.

*

“Beogradske žene bile su lepe, luksuzne, elegantne. Stvarao se naročiti tip beogradske žene. Postojao je terazijski šik.” “Beograd se nesumnjivo razvijao. Gradilo se na sve strane. Razni stilovi ređali su se. Beograd je postao neka heterogena antologija raznih stilova. Od lažnog renesansa i baraka do najmodernijih kuća pravih linija, ogromnih prozora i zakićenih, na vrhovima, gvozdenim motkama. Od lažnog mramora do gvožđa i betona sve je bilo tu. Zidano bez reda.”