Art kutak

Mudre reči – Andrićevi znakovi pored puta

Čudno je izjaviti ovu misao bez neke kritike, ali Znakovi pored puta su možda Andrićev najiskreniji prikaz čoveka i svega sa čime se sreće u životu. Imali smo sreće da su sve misli ovog pisca skupljene na jedno mesto. One obiluju mislima o jeziku, našem narodu, iskustvima, putovanjima…

*

Živeti u strahu, u kajanju, u stalnom strahu od straha, ne moći oka sklopiti i ne moći dušom danuti, i pri svemu tome raditi i smejati se i razgovarati, to znači za ljude kao ja živeti i uspevati među svetom.

*

U ljubavi ima mnogo bola, nereda i nepravde. Ali ljubav je tako tajanstvena stvar da i to možda samo tako izgleda pred našim površnim i nesavršenim sudom. Snaga i veličina ljubavi, koju nikad dovoljno ne poznajemo, možda je tolika da se i to što nama izgleda kao bol, nered i nepravda ispravlja i poravnava negde, na nekom višem planu koji mi ne vidimo.

*

Zaborav je jedan od elemenata neophodnih u razvitku života.

*

Ja sam podlegao u životu, ali ja nisam pobeđen, nego nadigran.

*

Ko u ovom svetu ne ume da organizuje sam svoj život, nije vredan da živi, a ko ga sa uspehom organizuje, izgubi pri tome toliko snage i svežine da mu i ne vredi mnogo što živi.

*

Ova želja za vrhuncima, za savršenstvom u svemu, dijabolična je sestra gordosti koja upropašćuje. Ona slabi a ne jača čoveka, zaluđuje a ne vodi.

*

Nije najgore što sve prolazi, nego što mi ne možemo i ne umemo da se pomirimo sa tom prostom i neizbežnom činjenicom.

*

Rano leganje i rano ustajanje imali su za mene uvek nečeg bolnog, bližeg životinjskom nego ljudskom životu.

Čovek koji mora da legne sa mrakom a ustane sa svitanjem izgleda mi uvek kao unazađen i nesrećan stvor. I kad god sam, ma s kog razloga, i sam morao tako da živim, osećao sam se kao bolesnik, osuđenik, nesrećnik.

*

Na telefonu lakše i jasnije izbijaju neke karakterne crte čoveka nego u usmenom razgovoru.

*

Takozvani praktični ljudi bili bi vrlo korisni i zasluživali bi svaku pohvalu i poštovanje kad od te svoje praktičnosti ne bi hteli da naprave smisao života i razlog svoga opstanka, opravdanje za podjarmljivanje i terorisanje svih onih koji su lišeni tog praktičnog smisla, ali zato sposobni za druge, možda više i bolje podvige.