Art kutak

Mudre reči – Aristotel

I ovog četvrtka na redu su mudre reči. U ranijim izdanjima imali smo tematske misli o dobru i zlu, braku, a sada se vraćamo u Antiku kod Platonovog učenika.

*

Masa sudi po spoljnom i po vidljivom, zato što samo to može i da shvati.

*

Ne mora se misliti sve ono što se kaže.

*

Knjiga je dobra ako autor govori samo to što treba i tako kako treba.

*

Onaj ko je nesposoban da boravi u društvu, ili kome je ono nepotrebno zato što je sam sebi dovoljan, ne sačinjava deo zajednice i sam je ili divlja zver ili božanstvo.

*

Nada je san budnih.

*

Nemoguće je da se sve dokazuje.

*

Preterana sloboda da svako radi šta hoće, neće biti u stanju da zadrži zlo koje postoji u svakom čoveku.

*

Duhovitost je drskost koja je stekla obrazovanje.

*

Slava obično dolazi kad joj je trud načinio put.

*

Besan čovek uvek misli da može više nego što stvarno može.

*

Dobar savet uvek nedostaje kad je baš najpotrebniji.

*

Sramno je srećan život dati u zamenu za zlato i srebro.

*

Moći a ne hteti naneti štetu drugome, za najveću je pohvalu.

*

Manu koju donose godine, godine će i odneti.