Art kutak

Mudre reči – Euripid 

Ovoga puta, mudrost tražimo u Antici

Tako je. Za malo prekopotrebne mudrosti vraćamo se čak u Antiku. Euripid je bio poslednji od tri tragička pesnika antičke Grčke, nakon Eshila i Sofokla. Smatra se da je živeo od 480. do 406. godine pre Hrista. On je četvrti gost Mudrih reči.

*

Deca su za sve ljude njihov život.

*

Čovek je onakav kakvo je društvo u kom se kreće.

*

Ko zna nije li smrt život, a život – smrt?

*

Ne kazati šta ko misli, ropska je to kob.

*

U nevolji nam miliji pouzdan prijatelj nego mornaru mirno more posle oluje.

*

Zakon treba da bude kratak, da bi ga i neuki lakše zapamtili.

*

Teško je držati se mere u onome što si našao da je dobro.

*

Ceo čovekov život nije ništa drugo do put u smrt.

*

Nikog još novac nije obogatio; čak protivno, nema čoveka u kome on nije pobudio još veću želju za njim.

*

Ko ne zna u koju luku plovi, njemu nijedan vetar nije povoljan.

*

Mnoge nevolje u životu naučce čoveka da ćuti.

*

Uvreda naneta bez osnova, sramoti onoga ko je nanosi.

*

Kome se desilo da se rodi, predstoji mu da umre.

*

Potrudi se da nikad ništa ne uradiš protiv svoje volje.

*

Razum, a ne uzrast, nalazi mudrost.

*

Dušu treba da promeniš, a ne nebo.