Art kutak

Mudre reči – Ljutiti i oštri Šopenhauer

Istorija je klizava staza. Nikad nismo skroz sigurni šta se desilo u velikim događajima, a kamoli između dve individue. O Šopenhaueru su kružile priče. Jednom je razgovarao sa nekom damom i kroz park je prošao Bajron. Dama je u pola Šopenhauerove filozofije dodala: “Što je lep Lord Bajron”. Šopenhauer ljutito ustao i otišao, navodno se zaklevši da neće progovoriti sa ženom više. Takođe je smatrao da se sa glupanima treba svađati i čak napisao pravila kako pobediti u raspravama. Ovoga puta od njega pozajmljujemo mudre reči stečene iskustvom i osmatranjem.

*

Velika duhovna nadmoćnost izdvaja čoveka više nego sve ostalo, i zbog nje ga drugi mrze, bar krišom.

*

Vere su kao vatra: njima je, da bi svetlele, potreban mrak.

*

Više bola prouzrokuje misao na smrt nego sama smrt.

*

Volja nije uslovljena saznanjem.

*

Daroviti čovek i najpustiju okolinu naseljava i oživljava svojim mislima.

*

Da je Petrarkina strast bila zadovoljena, time bi tada i njegova pesma zamukla, kao što radi ptica, čim snese jaja.

*

Deca najbolje uče od dece.

*

Doista je srećan onaj ko je vedar, a da nije ni mlad, ni lep, ni bogat, ni cenjen.

*

Duša je povezivanje volje sa intelektom.

*

Društvo je većinom tako podešeno da ko ga razmeni za samoću, pravi “dobar pazar”.

*

Žena rado pronalazi najkraći put ka cilju.