Art kutak

Mudre reči – O slobodi i vlasti

Od Ovidija i Antike idemo ka tematski mislima. Tako su ovoga puta na redu mudre reči o slobodi i vlasti. Svakako se kao ni u ranijim rečima, ne slažemo sa svima, ali zanimljivo je videti šta su imali da kažu.

*

Čudna je to želja, tražiti vlast i izgubiti slobodu. Ili tražiti vlast nad drugima a izgubiti je nad samim sobom. Bekon

*

Kad uhvati koren, sloboda je biljka koja brzo raste. Vašington

*

Sloboda nije vredna ako ne uključuje i slobodu da se greši. Gandi

*

Slobodni ste ako vam je savest čista. Gete

*

Duh istine i slobode – eto, to su stubovi društva. Henrik Ibzen

*

Onome ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njime. Konfučije

*

Borba za slobodu čoveka i nije drugo nego borba za oslobođenje od predrasuda. Krleža

*

Sloboda je često fraza, a tiranija uvek istina. Branislav Nušić.

*

Sloboda misli može postojati jedino onda kada država veruje da je sigurna. Bertrand Rasel

*

Svi se mi pokoravamo zakonima da bismo bili slobodni. Ciceron

*

Sloboda znači odgovornost. Zato je se većina ljudi boji. Bernard Šo