Art kutak

Mudre reči – Vraćamo se čak do Sokrata

Vreme je za antiku. Vreme je za mudraca koji je ostavio toliki otisak u filozofiji da se filozofi pre njega zovu Presokratovci.

*

Upoznati samog sebe, to je sami vrh filozofije.

*

Moj glavni svedok da govorim istinu jeste moje siromaštvo.

*

Među prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste naše nesreće, nego i one koji nam ne zavide na sreći.

*

Brini se za svoju dušu, a ne za svoju slavu.

*

Mana je i jedno i drugo: verovati svima i ne verovati nikome.

*

Neka lako prašta onaj kome je potreban oproštaj.

*

Čista savest je mirna i u društvu, a nečista je čak i u samoći plašljiva i uznemirena.

*

Dakle, dragi prijatelju, ni u kom slučaju ne treba da pazimo na ono šta će kazati o nama svetina, nego šta će kazati onaj koji se razumeva u pravdi i nepravdi, onaj jedan, i sama istina.

*

Lenjost je majka poroka.

*

Prava radost je ozbiljna stvar.