Art kutak

Mudri reči – Odlazimo u Antiku po Horacija

Bili smo moderni nekoliko segmenata Mudrih reči. Sada je vreme za “old school”. Slušamo mudrog Horacija.

*

Ništa bolje od života neženje.

*

Ko je dakle slobodan? Mudrac koji vlada sobom.

*

Budala je smatrao čašću što ga se ljudi plaše.

*

Udvostručava greh ko se greha ne stidi.

*

Niko nije toliko divalj da se ne može umiriti.

*

Šta pomažu jalovi zakoni bez morala.

*

Istina se kvari lažju i ćutanjem.

*

Više se veruje svima nego pojedincima.

*

Svetlost pokazuje senku, a istina misterije.

*

Lukavstvo je namera da se drugome nanese šteta.

*

Sve glasove je dobio ko je spojio korisno sa prijatnim.

*

Prva je mudrost lišiti se gluposti.