Art kutak

Prelepe reči – Ivo Andrić; Znakovi pored puta

Neverovatnom brzinom se privikavam na ljude i stvari, vezujem se sa svim i zavolim sve oko sebe.

Idući kroz šumu, dignem granu pored puta, okrešem je i napravim od nje štap.

Za vreme šetnje od dva sata, tako upoznam svaki prevoj i svaki čvor na njemu i tako ga zavolim, kao deo sebe, da mi je teško rastati se sa njim kad se primaknem varoši i kad moram da ga bacim.

To je čitav doživljaj i mali bol za mene.