Life

Sreća u poznavanju dobrih ljudi i istinskih individualaca

Emerson smatra da je uspeh u životu, steći poštovanje dece i mudraca i između ostalog, znati da je jedan život lepo protekao jer ste vi postojali. One take će malo prilagoditi ovu prelepu izjavu za našu temu: Prava je sreća poznavati dobrog čoveka i istinskog individualca. Odmah da sklonimo tačku polemike. Čovek pojedinac se odnosi na oba pola, on prevazilazi polove, zato i jeste pojedinac.

Ovaj dobri čovek individualac ima svoj sistem vrednosti i svoj moralni kodeks koga se čvrsto pridržava. Njegovi sistemi i kodeksi se razlikuju od onih kod mase (ako ga ista uopšte poseduje). On je toga bolno svestan ali ne može pobeći od sebe. Bežanje od sebe bila bi mu najveća izdaja prema ljudskom duhu. Ali ova osoba ima istinsku ljubav prema sebi i spoznaji sebe. U toj spoznaji sebe bio je iskren uvidevši svoje mane i vrline. Stoga je sada ostala ljubav prema sebi. Ali desilo se još nešto predivno. U spoznaji sebe i ljubavi koju poseduje, spoznao je šta znači individualac i spoznao je individualca u svakome. Tako njegova ljubav i razumevanje sebe počinju da se širi na svaku drugu individuu i pretvaraju ga u osobu u kojoj borave empatija i zdrav razum.

Pogledajte malo okolo. Prošvrljajte po svom sećanju. Ima ljudi i vaš um će se setiti. I doći će osećaj kakva je sreća poznavati takve ljude. Njima posvećujemo ovaj tekst.